Макаод Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт ба барилгын олон улсын 5 дахь удаагийн форум” (IIICF)-д оролцов
Хятадын Олон Улсын Барилгын Холбоо Макаогийн хөрөнгө оруулалтын чуулган (CHINCA) нь 1988 онд анх байгуулагдсан одоогоор 1300 гаруй гишүүн байгууллагатай бөгөөд гишүүдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангах мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Гадаадын ижил төстэй байгууллагуудтай олон улсын хамтын ажиллагаа, харилцаа холбоогоо өргөжүүлэхийн зэрэгцээ үндэсний  болон бүс нутаг, олон улсын гэрээ хэлэлцээр, хурал чуулган, олон улсын холбоонд БНХАУ-ыг төлөөлөн оролцдог. ХОУБХ нь барилгын салбарыг хөгжүүлэхэд гишүүн байгууллагынхаа хүсэлт, шаардлагыг засгийн газарт уламжлах үүрэгтэй юм.
 
МБҮА ЧИНХА-тай 2012 оноос хойш харилцаа тогтоож, 2014 оноос хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлэн 2014 оны 5-р сарын 8-9 нд зохиосон “Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт ба барилгын олон улсын 5 дахь удаагийн форум” (IIICF)-д оролцов. 
 
 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2018-03-22 өдөр 16:53:2 цаг