Монголын Барилгын Үндэсний ассоциаци, Ногоон санаачлага ирээдүйн технологи ТББ-аас хийгдсэн судалгаа

1990-ээд он хүртэл барилгын бригадууд нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар ажилладаг байсан бөгөөд тэд аль нэг байгууллагад харьяалагдаж, тухайн байгууллага нь мэргэжлийн чиглэлээс нь хамааран бригадад хуваарилдаг байжээ. Мөн тэдний нийгмийн халамжийн асуудал ч уг тогтолцоогоор дамжин хэрэгждэг байв. Харин одоогийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох үүднээс ЖЭРЭС ОУТББ-ын "Улаанбаатар хотын гэр хороололд дулааны алдагдал багатай орон сууц барихад дэмжлэг үзүүлж, зөвлөгөө өгөх, санхүүгийн зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх СОӨП" төслийн хүрээнд МБҮА, Ногоон санаачлага ирээдүйн технологи ТББ-аас 2019 оны 01 дүгээр сард 1300 гаруй бригадын дунд хийсэн судалгааны үр дүнг та бүхэнд танилцуулъя. 

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-14 өдөр 18:17:1 цаг