Алтанбулаг хилийн боомтын барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлийн барилга угсралтын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн зар

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар "Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл"-ийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тус төслийн хүрээнд Алтанбулаг хилийн боомтын барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлийн барилга угсралтын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлаж байна. 

Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл

МБҮА-ийн Ажлын алба

 

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2019-10-04 өдөр 16:44:3 цаг