Албан бичгийн загвар

МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ҮНДЭСНИЙ АССОЦИАЦИ-Д

 

 

 

Гишүүнээр элсэх тухай

 

Тус байгууллага нь Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциацийн зорилго, үйл ажиллагаа, дүрэмтэй танилцсан, гишүүнээр элсэж, цаашид үйл ажиллагааг нь дэмжиж, биелүүлэн, хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаа бөгөөд гишүүнчлэлийн жилийн татварын төлбөрийг төлөхөө зөвшөөрч байна. Элсэлтийн хураамжийг манай байгууллага нь гишүүнээр элсүүлэх шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор төлөх болно.

 

 

 

Гарын үсэг

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2018-02-06 өдөр 05:40:0 цаг