Албан тушаалтнуудын мэдээлэл

Албан тушаал

Нэр

Утас

И-мэйл хаяг

1.

Ерөнхий захирал

 

 

 

2.

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

3.

Гишүүнчлэлийн асуудал хариуцсан ажилтан

 

 

 

4.

Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн алба

 

 

 

5.

Олон нийттэй харилцах, маркетинг борлуулалтын алба

 

 

 

6.

Худалдаа хангамжийн алба

 

 

 

7.

Барилга үйлдвэрлэлийн алба

 

 

 

8.

Барилгын алба, захиалагчийн хяналт

 

 

 

9.

ХАБЭА-н алба

 

 

 

10.

Хүний нөөц, сургалт

 

 

 

11.

Хуулийн алба, хуулийн зөвлөх

 

 

 

 

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2018-02-06 өдөр 05:44:0 цаг