Сайдын тушаал
 • 2022 ОНД БҮАТЗ НЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ААНБ-УУДЫН БАРИЛГА,ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ
  ...
  2023-03-06 15:02:15 Дэлгэрэнгүй
 • ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ, БАРИЛГА,ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ 2021 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ДУГААР 147 ДУГААР ТУШААЛ
  ...
  2021-07-05 11:02:43 Дэлгэрэнгүй
 • Барилга,хот байгуулалтын Сайдын тушаал 2020 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн Дугаар 48 дугаар тушаал.
  ...
  2020-06-08 12:10:03 Дэлгэрэнгүй
 • Журам шинэчлэн батлах тухай, Барилга,хот байгуулалтын Сайдын тушаал 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн Дугаар 217 дугаар тушаал
  ...
  2019-01-29 11:23:07 Дэлгэрэнгүй
 • Аргачлал батлах тухай-Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018.02.23-ны өдрийн 33 дугаар тушаал
  ...
  2018-09-24 16:15:37 Дэлгэрэнгүй