Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр 2020.11.19-ний өдөр

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2020-11-20 өдөр 15:59:2 цаг