МБҮА-ийн Удирдах зөвлөлийн 2018 оны анхдугаар хурал
МБҮА-ийн Удирдах зөвлөлийн 2018 оны анхдугаар хурал Техник, технологийн дээд сургуулийн байранд 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14:00 цагт болно.
ОРУУЛСАН ОГНОО: 2018-03-07