МБҮА-ийн Удирдах зөвлөлийн 2018 оны III хурал
МБҮА-ийн Удирдах зөвлөлийн 2018 оны хурал Ультрасоник ХХК-ийн салбар оффист 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 12:00 цагт болно.
ОРУУЛСАН ОГНОО: 2018-11-13